KOD: A3850

Wolvox 8 Erp ile Wolvox 9 Erp Arasındaki Farklar

  • Oluşturulma 03.07.2024
  • Güncellenme 03.07.2024
  • Kategori Genel Bilgiler

GENEL GÜNCELLEMELER

* E-Fatura ve e-Arşiv gelen kutularına QR Kod Oku özelliği eklenerek, faturaların QR Kod okutularak aktarılabilmesi sağlandı.
* İngilizce kullanımlar için Kar/Zarar raporlarında bulunan Kar/Zarar/Sıfır durumlarının ingilizce olarak gösterilmesi sağlandı.
* Sipariş Raporu ve Sipariş Raporu(Hareketli) grid alanda vade tarihinin gösterilmesi sağlandı.
* E-İrsaliye gönderimlerinde ayara bağlı olarak fiyat ve tutar alanlarının “0” gönderilmesi sağlandı.
* Fatura Özel Rapor gruplarını Birimi 2 ve Miktarı 2 alanları eklenerek Stoğun farklı birimden satışlarının da kontrol edilebilmesi sağlandı.
* Üretim Yap (Parçalama) formunda üretilen seri/lot ürünlerinin üretim ekranında yazdırılabilmesi için Seri/Lot etiket yazdırma alanı eklendi.
* Formlarda sevk adresi yerine cariye ait fatura adresinin otomatik olarak kullanılabilmesi için Cari Tanım içerisine seçenek eklendi.
* Eşleştirme işleminin e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv Gelen Kutusu formunda yapılabilmesi sağlandı.
* Stok tanımı silinirken üretim reçetesi kontrolü yapılması sağlandı.
* Formlarda tarih alanlarında otomatik günün tarihinin getirilebilmesi için kullanılan “T” komutunun saat alanları içinde kullanılabilmesi sağlandı.
* Toplu Alış ve Satış İrsaliyesi formlarına saat alanı eklenmesi sağlandı.
* Satıştan İade faturaları kaydedildiğinde ya da iptal edildiğinde otomatik mail/sms gönderimi için mail/sms şablonlarına modül eklenmesi sağlandı.
* Offline sistemde yapılan ek barkod tanımlarının gönderilebilmesi sağlandı.
* Sarf Malzeme Çıkış Fişi işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı.
* Fatura dış modül bağlantılarında birden fazla irsaliye olması durumunda ayara bağlı olarak XML içerisinde ‘DespatchDocumentReference’ etiketi arasında gelmesi sağlandı.
* Limitli Tevkifat işlemlerinde limit karşılanmadan döviz toplamlara uygulanan tevkifat kaldırıldı.
* Fatura Özel Rapor gruplama kriterlerine fatura hareket özel alan tanımlarının da getirilmesi sağlandı.
* Sipariş Teslim Raporu ekranına Sipariş Muhasebelendirme penceresine sıralama eklendi.
* Sipariş İhtiyaç Listesi ekranından yapılan satın alma talep sonucu oluşan sipariş dokümanında genel ayara bağlı olarak stok termin işaretinin otomatik olarak gelmesi sağlandı.
* Mal Kabul ekranında eklenen siparişlerde kalan miktar 0 olan kayıt varsa mal kabul ekranına gelmemesi sağlandı.
* Stok Kart Birleştirme ekranında uzun stok isimlerini görüntüleyebilmek için alt satıra geçebilme işlemi yapıldı.
* Fatura ve Cari Bazında Kar/Zarar Rapor ekranında Ülke-İl-İlçe filtreleri için listeden seçilebilme özelliği getirildi.
* Fiş Raporu (Hareketli) formunda Hızlı Cari Arama ekranında İlk Açılışta Şuraya Konumlan ayarında düzenleme yapıldı.
* Kontrol Panel yetki ekranındaki çevirilerin ERP’deki yetki ekranlarında da yapılması sağlandı.
* Servis yönetimi Fiş Faturalandırma ekranında seçilen fişlerin ayrı ayrı faturalandırılabilmesi için ayar eklendi.
* Döviz Tanımları ekranına Birleşik Arap Emirlikleri para birimi eklendi.
* Cari kayıt işleminde e-Fatura mükellef sorgulama sonrasında çıkan ve onay ile kapanan uyarı ekranları, daha hızlı kayıt yapılabilmesi için açıklamaya dönüştürüldü.
* Satın Alma Talep Listesi ekranında filtre alanına ‘Sıralama’ sekmesi eklendi.
* Aktivite Kayıt ekranına kayıt tarihi alanı eklendi ve Aktivite Raporu ekranında filtrelenebilmesi sağlandı.
* Depo Envanteri, Depo Envanter (Birimli) ve Depo Envanter (Yatay) raporlarına Arama Motoru alanı eklendi.
* Servis Fiş tasarımına Dış Servis sekmesine eklenen carinin adresini yazdırılması sağlandı.
* Sipariş Muhasebelendirme Ekranında yapılan sıralamayı sıfırlamak için buton eklendi.
* Çek Senet Bordroları ekranında Bordroya Ait Evraklar bölümünde otomatik olarak vadeye göre artan şekilde sıralanması sağlandı.
* Çek/Senet İşlemleri ekranında diğer şube kullanımı olan bankaların gösterilebilmesi sağlandı.
* Oluşturulan bir kredinin faiz oranlarının değiştirilebilmesi sağlandı.
* İrsaliyenin kopyalanması sırasında, yeni irsaliye tarihi verilebilmesi sağlandı.
* Cari Virman makbuzu tasarımlarına Evrak No eklenebilmesi sağlandı.
* Stok Tanımlar Seri Etiket ekranından alınan etiket tasarımlarına üretici firmanın eklenebilmesi sağlandı.
* Fiyat Değiştirme/ Fiyat Listesi ekranında son fiyat değişiklik tarihinin gösterimi sağlandı.
* Manuel Fiyat değiştirme ekranında son fiyat değiştirme tarihinin görüntülenmesi sağlandı.
* Sevkiyat Planlama ekranından alınmakta olan çıktıya sevkiyat yapılacak olan carinin iletişim bilgilerinin eklenebilmesi sağlandı.
* Fatura Analizi Raporunda yurt içi ve yurt dışı evraklarının ayrıştırılabilmesi amacı ile yurt dışı fatura türleri eklendi.
* Dönemsel Hareket Raporunda cari kartlara erişim için kısayol eklendi.
* Fatura ve Cari Bazında Kar/Zarar Raporu ekranında carilerin ülke bilgilerinin görülebilmesi için Ülke alanı eklendi.
* İş Merkezleri İş Emri raporunda, birden fazla istasyon seçimi ile filtreleme olanağı sağlandı.
* Servis fişinde cari kartına gitmeden ilgili carinin WhatsApp’ına erişim için buton eklendi.
* İrsaliye Raporu ( Hareketli ) ( Satış Yönetimi ) raporunda KDV ve tevkifat oranlarının görüntülenmesi sağlandı.
* Tevkifatlı işlemler için kullanılan KDV tanımı için tevkifat KDV tanımı yapılmamış ise ERP sisteminde uyarı vermesi sağlandı.
* Login ekranında son 5 başarılı girişi olan kullanıcı adının hafızaya alınması sağlandı.
* Lisans sistemin değişiklik yapılarak kullanıcı sayılarının modül bazlı ayarlanabilmesi sağlandı.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var ?

Müşteri hizmetleri ekibimiz sizin için burada!

Bizimle İletişime geçin
faq