KOD: A3758

Kur Farkı Faturası

  • Oluşturulma 18.01.2024
  • Güncellenme 02.07.2024
  • Kategori Genel Bilgiler

 

 

KUR FARKI OLUŞTURMA

 

 

1. Kur Farkı

 

1.1 Kur Farkı Tanımı ve Mevzuatı

 

Kur farkı faturası, bir şirketin yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirdiği işlemler sonucunda ortaya çıkan kâr veya zararın belgelendirilmesi amacıyla düzenlenen bir fatura türüdür.

Yani, bir işletme özellikle döviz cinsinden yapılan alım-satım işlemleri sonucu kâr veya zarara uğrarsa, bu finansal farkı resmi olarak belgelendirmek için kur farkı faturası düzenlemelidir.

Kur farkı faturası, işletmenin muhasebe kayıtlarında kullanılır ve vergi beyannamesi gibi resmi belgelerde de yer almaktadır. 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin "III/A/5.3.Kur Farkları" başlıklı bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafında, lehine kur farkı doğan KDV mükelleflerinin (satıcı/alıcı) kur farkları için fatura düzenlemesi gerektiği belirtilmektedir. Bu hüküm uyarınca, kur farkına ilişkin KDV’nin sadece beyannamede gösterilmesi yeterli olmayacak, faturanın düzenlenmesi de gerekecektir.

 

2. Gereksinimler

 

 

Kur Farkı Faturası; Döviz kullanımına ve manuel yaşlandırmaya bağlı olduğu için Lisans içeriğinde Cari 2 modülünün bulunması gerekmektedir.

 

3. Kur Farkı Faturası Genel İşleyiş

 

1. Adım: Kur farkı tespiti

İlk olarak, fatura tarihindeki kur ile tahsilat tarihindeki kur karşılaştırılarak kur farkı tespit edilir. Kur farkı, fatura tarihindeki kurdan tahsilat tarihindeki kurun çıkarılması ile hesaplanır.

2. Adım: Kur farkı faturasının düzenlenmesi

Kur farkı tespit edildikten sonra, kur farkı faturası düzenlenir. Kur farkı faturası, fatura tarihi ile tahsilat tarihi arasındaki kur farkı tutarını içerir. Kur farkı faturasında KDV hesaplanırken, fatura tarihindeki kur üzerinden KDV oranı uygulanır.

3. Adım: Kur farkı faturasının muhasebeleştirilmesi

Kur farkı faturası düzenlendikten sonra, muhasebeleştirilir. Kur farkı faturası, alacaklı veya borçlu tarafa göre muhasebeleştirilir.

4. Adım: Kur farkı faturasının ilgili kişiye gönderilmesi

Kur farkı faturası, düzenlendikten sonra, ilgili kişiye gönderilir. Kur farkı faturası, alacaklı tarafa düzenlenmişse, borçlu tarafa gönderilir. Kur farkı faturası, borçlu tarafa düzenlenmişse, alacaklı tarafa gönderilir.

5. Adım: Kur farkı faturasının vergi beyannamesine dahil edilmesi

Kur farkı faturası, ilgili ayda düzenlenen vergi beyannamesine dahil edilir. Kur farkı faturasında yer alan KDV, ilgili ayda beyan edilir ve ödenir.

 

4. Ayarlar

 

Kur Farkı Faturalandırma ekranlarına erişim için lisansa ekleme yapılmasının yanı sıra Wolvox Kontrol Paneli ve Wolvox ERP içerisinden bazı ayarların yapılması gerekmektedir. 

 

4.1 Yetkilendirme

 

 

Kur Farkı Faturalandırma ekranının sistem içerisinde görüntülenebilmesi için kullanıcı bazında yetkilendirmesi yapılmalıdır. 

 

4.2 Manuel Yaşlandırma

 

 

Kur Farkı Faturası, fatura bazında kesileceği için kur farkının hesaplanabilmesi için hareketin kapatılması gerekmektedir. Bu yüzden Genel Ayarlar >> Cari Ayarlar içerisinden " Manuel Yaşlandırma Sistemi Kullan " ayarının aktif edilmesi gerekmektedir. 

 

5. Tanımlamalar

 

Kur farkı faturasının oluşturulabilmesi için bazı tanımlamaların yapılması gerekmektedir. 

 

5.1 Hizmet Tanımları

 

 

 

Öncelikle Kur Farkı Faturasında kullanılacak hizmet tanımlarının yapılması gerekmektedir. 

 

5.2 Hizmet Muhasebe Tanımları

 

 

Kur farkı faturasının muhasebesel kayıtlarının oluşması için yevmiye fişinde kullanılacak hizmet muhasebe kodu Hizmet Tanımı içerisinde "Muhasebe Kodu" alanından belirtilmelidir.

Kur farkı hizmeti için alış ve satış yönlü iki hizmet tanımı yapılması gerekmektedir. Bu işlem ile kambiyo karları ve kambiyo zararları hesapları bu iki hizmet tanımında ayırt edilebilecektir. 

 

5.3 Fatura Sabit Tanımları

 

 

Alış ve Satış faturalarında kullanılacak hizmet tanımlarının yanı sıra KDV için varsayılan ayarlar; Genel Ayarlar >> Fatura Ayarları ekranı Fatura Sabitleri sekmesinden yapılmaktadır.

Kur farkı faturasının oluştururken bu ayarların yapılması zorunludur.

 

6. İşlem Adımları

 

Kur Farkı Faturasının raporlanarak, sistem tarafından oluşturulabilmesi için belirli şartları sağlıyor olması gerekmektedir:

 

6.1 Yaşlandırma Hareketi Oluşturma

 

 

Kur farkının raporlanabilmesi için sistem içerisinde belirli ortamın oluşması gerekmektedir. Öncelikle carinin döviz hesabına yapılan bir dövizli işlem hareket kaydı oluşturulmalıdır.

 

 

Dikkat edilecek husus kur farkı dövizli takip edilen hesaplarda döviz işlemleri sırasında oluşacağından kayıtların döviz ayarlamaları yapılmış olmalıdır.

 

 

Yaşlandırma yapılarak kapatılması için, karşı hareket kaydının da yine dövizli olarak yapılması gerekmektedir. 

 

6.2 Fatura / Cari Yaşlandırma

 

 

Devamında ise bu iki işlemin manuel yaşlandırma ile kapatılması gerekmektedir. ( Yaşlandırma Raporu içerisinde dövizli hareketler görüntülenmiyor ise, "Yaşlandırma" filtresi içerisindeki "Hesap" döviz tipi değiştirerek bulunabilir.

 

6.3 Kur Farkı Faturası Oluşturma

 

 

Kur Farkı oluşturan hareketler, Kur Farkı Faturalandırma raporundan görüntülenebilmektedir. Burada "Durumu" alanında ilgili hareket ile bilgi verilmektedir. 

Durumu filtresi alanında;

Cari Yaşlandırma Yapılmamış ; İlgili cari hareketinin yaşlandırma hareketinin yapılmadığını ifade etmektedir. Bu durumda hareket seçilerek "İşlemler" butonu yardımı ile yaşlandırma raporuna gidilerek yaşlandırması yapılabilir. 

Cari Yaşlandırma Tamamlanmamış ; İlgili cari hareketinin yaşlandırma hareketi kısmi olarak yapılmış ve tamamlanmamış olduğunu ifade etmektedir.Bu durumda hareket seçilerek "İşlemler" butonu yardımı ile yaşlandırma raporuna gidilerek yaşlandırması yapılabilir. 

Fatura Alınacaklar ; Kur farkının alış hareketi ile kapatılması durumunu ifade etmektedir. "Durumu Filtresi" içerisinden seçilerek "Faturalandır" işlemi yapılması durumunda fark tutarı KDV dahil olacak şekilde bir kur farkı faturası tipinde alış faturası oluşturulabilir.

Fatura Alınacaklar ; Kur farkının satış hareketi ile kapatılması durumunu ifade etmektedir. "Durumu Filtresi" içerisinden seçilerek "Faturalandır" işlemi yapılması durumunda fark tutarı KDV dahil olacak şekilde bir kur farkı faturası tipinde satış faturası oluşturulabilir.

 

"Faturalandır" işlemi yapılması durumunda

Sistem tarafından otomatik olarak filtrelenmiş ve seçilmiş olan kayıtlara fatura oluşturacak ve "Kur Farkı" filtresi ile "Fatura Raporu" nu açacaktır. Böylece oluşturulan kur farkı faturalarını görüntülenebilir, düzenlenebilir ve silinebilir.

 

Oluşturulan Kur Farkı Faturası

Kur farkının oluştuğu cari hareketine istinaden KDV dahil tutarı, kur farkı tutarına eşit bir kur farkı faturası oluşturulmaktadır.

Kur Farkı Faturası;

  • KDV Dahil tutarı; kur farkına eşittir.
  • Fatura Tipi; "Kur Farkı" olmaktadır.
  • Cari veya stok hareketine işlememektedir.
  • İskonto veya formül tanımı yapılamamakta ve etkilememektedir.
  • Not alanında E-Fatura olarak kesilecek kur farkları için "Kur Farkı Faturası" ibaresi yer almaktadır.
  • Bağlantılarında kur farkına sebep olan fatura evrak numarası tutulmaktadır.

 

6.4 Yevmiye Fişi

 

 

Faturaya istinaden oluşturulan yevmiye fişinde belirleyeceğiniz hesap kodu, KDV tanımı ve cari hareketi olacaktır.

 

7. Notlar

 

Kur farkı faturası, manuel olarak Alış ve Satış faturası içerisinden fatura tipi seçilerek oluşturulabilir.

Bir faturaya istinaden kur farkı faturası oluşturulmuş ise, kur farkı faturası silinmeden ilgili fatura üzerinde işlem yapılamaz.

 

 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var ?

Müşteri hizmetleri ekibimiz sizin için burada!

Bizimle İletişime geçin
faq