KOD: A3260

Wolvox İnsan Kaynakları 2022 Yılı Bordro Parametreleri ve Hesaplamalarındaki Değişiklikler

       Bilindiği üzere 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2022 yılında işçi ücret bordrosu hesaplamasında bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler özetle;

  • Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamadan kaldırılmıştır. Bordro hesabında AGİ hesaplanmayacaktır. 
  • Asgari ücret hesaplanırken Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmayacak olup asgari ücret üzerinde ücret alanlarda ise asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi ve damga vergisi istisna olacaktır.
  • Normal ücretten doğan kümülatif Gelir Vergisi Matrahı ile Asgari Ücret üzerinden hesaplanan kümülatif Gelir Vergisi Matrahı ayrı ayrı takip edilecektir.
  • Emekli çalışanlardan %7,5 oranında SGDP kesilse de Gelir Vergisi istisnası normal çalışanda olduğu gibi yapılacaktır.
  • Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası, ay içerisindeki kısmi çalışmalar dikkate alınmadan toplam ücret tutarı üzerinden hesaplanacaktır. 
  • Ay içerisinde işe başlayanlar için asgari ücret üzerinden kümülatif gelir vergisi matrahı sıfırdan başlayacaktır. 
  • Engelli indirimi, özel sağlık sigortası indirimi gibi indirimler, önce normal ücretin hesaplanan gelir vergisi matrahından düşülecek daha sonra asgari ücret üzerinden istisna uygulaması yapılacaktır.
  • Teknopark/Teknokent, Serbest Bölge Gelir Vergisi kesintisi hesaplamasında önce asgari ücrete ait gelir vergisi indirimi uygulanacak sonrasında gelir vergisi tutarı olması durumunda ilgili kesintiler uygulanacaktır.

olarak bildirilmiştir.

Örnek Tablo:

        İlgili tebliğin metnine buradan ulaşılabilir. 

      Bu değişikliklere göre Wolvox İnsan Kaynakları programımızda güncellemeler yapılmıştır. İlgili değişiklikleri kullanabilmek için Wolvox Kontrol Paneli programının güncellenip Wolvox İnsan Kaynakları programın da 2022 yılına yıl sonu devir işlemi yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca 2022 çalışma yılında yasal sabitler mutlaka Web'den güncellenmelidir. 

 

1. Yasal Sabitler 2022 yılı verilerine göre güncellenmiştir. 

 

2. İşyeri Kayıtları kısmında "SGK / Bordro Bilgileri" sekmesinde "Personel Sigorta Grupları" sekmesinde bulunan grup tanımlarına asgari ücret istisnasının hesaplatılabilmesi için "Gelir Vergisi İstisnası" ve "Damga Vergisi İstisnası" ayarı eklenmiştir. 

 

3. Personel Kayıtları kısmında "SGK Bilgileri" sekmesine, devreden asgari ücret gelir vergisi matrahının girilebilmesi için alan eklenmiştir. 

 

4. Bordro Görüntüleme ve yazdırma kısımlarına "Gelir Vergisi İstisna Tutarı", "Damga Vergisi İstisna Tutarı" ve "Ödenecek Damga Vergisi" alanları eklenmiştir. 

 

5. "Bordro ve Tahakkuk Raporu" ile "Bordro ve Tahakkuk Analizi" raporlarına "Gelir Vergisi İstisna Tutarı", "Damga Vergisi İstisna Tutarı" ve "Ödenecek Damga Vergisi" alanları eklenmiştir. 

 

6. Etkin çalışma yılı 2022 ise programımızda Asgari Geçim İndirimi ile ilgili kısımlar görünmeyecektir. 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var ?

Müşteri hizmetleri ekibimiz sizin için burada!

Bizimle İletişime geçin
faq