KOD: A1436

Wolvox 7 ile Wolvox 8 Arasındaki Farklar

 • Oluşturulma 20.06.2018
 • Güncellenme 23.02.2021
 • Kategori Genel Bilgiler

GENEL GÜNCELLEMELER

 • Modüllerde kurumsal yapıya uygun düzenlemeler yapıldı.
 • Mail / SMS şablonları SMS gönderimi bölümüne carinin yetkili tanımlarının seçilebilmesi sağlandı.
 • Kontrol Paneli Ek Yetkiler 2 alanında '' Farklı kullanıcıların kaydettiği kayıtları değiştirme yetkisi ile ''Farklı kullanıcıların değiştirdiği kayıtları değiştirme yetkisi eklendi.
 • Genel arama sistemi eklendi. ( Cari ve stok isimleri yazarak ana menü üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz)
 • Tüm raporlarda üzerinde bulunduğunuz alanı kopyalamak için CTRL+C kombinasyonunun kullanılması sağlandı.
 • Stok ve cari hızlı arama alanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve vergi numarası ile arama yapılabilmesi sağlandı.
 • Masaüstü üstü menü görünümüne klasör ve kısayol ekleme özelliği eklendi.
 • Özel raporlara sanal alan ve renklendirme özelliği eklendi.
 • Bazı veri alanlarına zemin rengini veya yazı karakterleri ve renklerini belirleyebilme özelliği eklendi.
 • Cari tanımlarına ülke için varsayılan değer atanabilmesi için şirket kayıt işlemlerine ülke bilgisi eklendi.
 • Özel rapor sisteminde ilgili kayıtları açabilmek için çift tıklama scripti eklendi.
 • Şubeleri aktif/pasif yapma özelliği eklendi.
 • Özel alan tanımları ekranında çoktan seçmeli olarak eklenen alanların raporlamalarda çoktan seçmeli olarak seçilebilmesi sağlandı.
 • Özel ayarlar SanalSantral alanına dahili no eklendi. * Devir işleminden sonra devir bakiyelerinin bozulmaması için kayıtlarda düzenleme yapılabilmesi ile ilgili değişiklik yapıldı.
 • Şirket kayıt ekranında , şirket ve çalışma yılı silme işlemleri için farklı uyarılar alınması sağlandı.
 • Dizayn ekranına Pascal Script alanı eklenerek farklı tablolardan istenilen verilerin çekilebilmesi sağlandı.

STOK YÖNETİMİ

 • Paket tanımlarına “Web de görünsün” ve “Aktif” seçeneği eklendi.
 • Stok tanımlarına depozito stoğunun seçilebilmesi sağlandı.
 • Hızlı stok tanımına ''seri etiket, resim ekleme, Alış faturasına aktar '' özellikleri eklendi.
 • Stok yurt dışı adının kullanım alanları arttırldı.
 • Stok tanımları fiyat yenileme işlemlerinde TL ve Döviz fiyatlarının aynı ekran üzerinden güncellenmesi sağlandı.
 • Stok grup,ara grup ve alt grup tanımlarına sıralama eklendi.
 • Stok hareket analizi aylık raporuna cari seçimi eklendi.
 • Stok envanterine ''KDV dahil envanter tutarı'' alanı eklendi.
 • Stok envanterinde birim fiyatı döviz olan ürünlerin toplam TL karşılığının görülmesi sağlandı.
 • Stok tanımı içerisine ''Alt Ürünler '' eklendi. (Sevkiyat Planlama'da stok ve alt ürünlerin sevkiyatı sağlanabilinir.)
 • Stok hareket aylık analizinin istatistiklere dövizlerin dahil edilerek raporlanabilmesi sağlandı.
 • Stok hareket raporuna renk, beden, marka ve model veri alanları eklendi.
 • Stok renk ve beden tanımlarına sıra numarası alanı eklendi.
 • Stok envanteri alt toplamlarına termin miktarı, bloke miktarı ve toplam kullanılabilir miktar eklendi.
 • Stok sayımı ve düzenleme de farklı para birimlerinde sayımın yapılabilmesi sağlandı.
 • Stok tanımı stok bakiye uyarıları alanı için kullanıcı yetkisi eklendi.
 • Stok tanımları depo alanına miktar termin, miktar bloke eklendi.
 • Toplu lokasyon giriş ve çıkışı eklendi.
 • Stok Envanteri,Stok hareket analizi (Aylık) ve Stok Yeterlilik Raporu'na ''Transfer irsaliyelerini dahil et/etme'' seçeneği eklendi.
 • Stok kar zarar raporlarında KDV alış ve KDV satış oranlarının gösterimi sağlandı.
 • Stok adı, stok yurtdışı adı, markası ve modeli karakter sayıları yükseltildi.

SATIŞ YÖNETİMİ / SATIN ALMA

 • Alınan sipariş işlemlerinde stok bazlı bloke sistemi, verilen sipariş işlemlerinde stok bazlı termin sistemi eklendi.
 • Giden İrsaliye başlığı Satış İrsaliyesi olarak değiştirilerek , Satıştan İade İrsaliyesi eklendi.
 • Gelen İrsaliye başlığı Alış İrsaliyesi olarak değiştirilerek , Alıştan İade İrsaliyesi ve Toplu Alış İrsaliyesi eklendi.
 • Masraf faturası numarası için sayaç tanımlaması eklendi.
 • Masraf faturasına ek kesintiler eklendi.
 • KDV öncesi iskontonun döviz birimine uygulanabilmesi sağlandı.
 • Promosyon indirim tanımlarına stok ve marka bazında seçim eklendi.
 • Satış Yönetimi / Analizler menüsüne ''Fatura KDV Analizi'' eklendi.
 • Kontrol paneli üzerinden tanımlı oturum açan kullanıcı ile cari tanımlarında belirtilen pazarlamacının eşleşmesi durumunda satış faturasında pazarlamacının otomatik olarak gelmesi sağlandı.
 • Sipariş ,Teklif,İrsaliye ve Fatura modüllerinde ürüne ait en son alınan fiyat bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
 • Sipariş ,Teklif,İrsaliye ve Fatura kaydında ürün resminin gösterilmesi sağlandı.
 • Satış ve Alış İrsaliyesi ilk kayıtta otomatik Mail/Sms gönderilebilmesi sağlandı.
 • Satış Faturası ve Satış Faturası iptal durumlarında otomatik Mail/Sms gönderilebilmesi sağlandı.
 • Sevkiyat Planlama kaydında otomatik Mail/Sms gönderilebilmesi sağlandı.
 • Sipariş teslim raporunda siparişlerin muhasebelendirilmesi esnasında seçenekler - 2 alanı açılarak işlemin satış irsaliyesi,alış irsaliyesi veya transfer irsaliyesi olarak seçilebilmesi sağlandı.
 • Sipariş Raporu'na sevk adresi bilgileri eklendi.
 • Stok bazlı irsaliye raporu eklendi.
 • Teklif içerisinde sevk adresi seçilebilmesi sağlandı.
 • Teklif fiyatlarının değiştirilmesi için kullanıcı yetkisi eklendi.
 • Teklif hareket satırına teslim süresi ve ödeme günü alanları eklendi.
 • Fatura/Stok işlem türü raporu eklendi.
 • Fatura, Teklif formlardaki K/Z işlemlerine döviz işlemlerinin dahil edilmesi sağlandı.
 • Gelişmiş fiyat sistemine kaynak alış fiyatının seçilmesi sağlandı. (Alış fiyatına istinaden kar oranı üzerinden satış fiyatının oluşturulması sağlandı)
 • Fatura özel raporuna cari seçimi ve fatura özel değerlere göre filtreleme seçeneği eklendi.
 • Resmi tatillerin teklif ve sipariş kayıtlarında teslim tarihlerine seçilememesi sağlandı.
 • Sipariş muhasebelendirme işleminde işlem miktarı / sipariş miktarından fazla ise yetkiye bağlı olarak devam edilebilmesi için kullanıcı yetkisi eklendi.
 • Sipariş ekranın da cari tanımının e-fatura kullanıcı olup olmadığının görülebilmesi sağlandı.
 • Teklif raporuna proje kodu, geçerlilik tarihi, onay tarihi, teslim süresi veri alanları eklendi.
 • Gelişmiş iskonto tanımlarına geçerlilik tarihi eklendi.
 • Cari vade tanımları kontrol edilerek, kredi limiti bulunsa dahi vadesinde ödenmeyen borç olması durumunda satış yapılmaması özelliği eklendi.
 • Yeni taksit işlemlerinde bir önceki yapılan taksit adedinin hatırlanması sağlandı.
 • Toplu irsaliye faturalandırma ekranında her irsaliye için ayrı fatura oluşturma seçeneği eklendi.
 • İrsaliye faturalandırma işleminde birden fazla irsaliye seçeminde seçili irsaliyelerin tutarlarının toplanması sağlandı.
 • Faturalanmış irsaliye içersinde yer alan fatura numarasından ilgili faturayı açma butonu eklendi.
 • Fatura gibi alanlarda stok arama penceresi filtre-2 alanındaki uyumlu marka model kısmı için seçim butonu eklenerek kayıtlı marka model içinden seçilmesi sağlandı.
 • Sevkiyat planlama ekranında yüklenecek miktar için manuel miktar girebilme özelliği eklendi.
 • Fatura kaydında kargo tarihi ve kargo firması bilgilerinin eklenebilmesi sağlandı.
 • Konsinye olarak gönderilen stokların konsinye irsaliyesi olarak girilmesi ve gönderilen stoklar geri alınırken ilgili ekran üzerinde barkodları okutularak kullanılan ürünlerin kolay bir şekilde faturalandırılması sağlandı.
 • Fatura,irsaliye,teklif ve sipariş kaydında hareket bazında formül tanımlayabilme özelliği eklendi.
 • Sipariş durumlarında varsayılan olarak tanım seçebilinmesi sağlandı. Genel ayarlardan seçeceğiniz tanımın oluşturduğunuz sipariş kaydında otomatik gelmesi sağlandı.
 • Yurt içi satıştan iadeler kapalı fatura alanına pos iade eklendi.
 • Fatura KDV analizi raporuna her KDV oranının matrah bilgileri eklendi.
 • Sipariş teslim raporunda filtreleme 2 alanına ''Sipariş miktarını karşılamayan ürünler'' kriteri eklendi.
 • Sipariş yazdırma da Seri lot bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
 • Hareketli sipariş raporu yazdırmada ürün resimlerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
 • Stok kartı üzerinde yer alan açıklama tanımlarının, Teklif, İrsaliye, Fatura, Sipariş modüllerinde hareket açıklama alanından seçilebilmesi sağlandı.
 • Tevfikat tebliğine uygun olarak "1,000.00 TL KDV dahil işlemlerinde"Hesaplanan KDV'nin Tevfikata tabi tutulup tutulması için Fatura ayarlarına Tevfikat kullan limiti eklendi.
 • Depozitolu satış sistemi eklendi.
 • Alış irsaliyesine ek maliyet tutarı eklendi.

ÜRETİM YÖNETİMİ

 • Basit üretim, maliyetlerin kullanıcılar tarafından görülüp/görülmemesi için kullanıcı yetkisi eklendi.
 • Basit üretim, sipariş içerisindeki ürünlerde birden fazla reçete var ise, basit üretime aktarıldığında gösterilmesi sağlandı.
 • Basit üretim parçalama alanına diğer maliyetler kısmı eklendi.
 • Basit üretimde maliyet tipi istatistiklerine stok ek maliyetlerin yansıtılabilmesi sağlandı.
 • Siparişlerin basit üretime toplu aktarılabilmesi sağlandı.
 • Basit üretim,Üretim Reçetesi(Normal) ekranına Excel ile aktarım eklendi.
 • Basit üretim, Üretim planlama (Normal) ekranında 'Üretimde' durumuna alınması durumunda ''yeni üretim yap'' ekranına geçiş eklendi.
 • Basit üretim eksi (-) olan stokların otomatik üretim işleminin otomatik yapılması eklendi.
 • MRP II üretime toplu çıkış işleminde yarı mamüllerin lotlu olarak çıkışının yapılabilmesi sağlandı.
 • Üretim izleme raporuna duraklamaları göster seçeneği eklendi.
 • Makine bazında vardiya seçimi sağlandı. Makinalarınıza birden fazla vardiya seçimi yapabilirsiniz.
 • Makine izleme raporu eklendi. ( Bu rapor ile makinelerinizin ileri tarihli çalışmalarını görebilirsiniz.)
 • Birden fazla reçetenin birleştirilmesinde, birleştirilen bir reçetede değişiklik yapılınca ana reçetenin güncellenmesi sağlandı.
 • Reçete üzerinde Stok bul işlemi eklendi.
 • Reçete ürün ağacında yazı rengini ve zemin rengini belirleyebilme sağlandı.
 • Online iş merkezinde makine seçimi yapılabilmesi sağlandı.
 • Online iş merkezinde personel seçimi yapılabilmesi sağlandı.
 • Online iş merkezi şirket logosu ve personel resimi gösterimi sağlandı.
 • Online iş merkezi Miktar gir kısmına onaylanmayan miktar alanı eklendi.
 • Online iş merkezi grid özelleştirme aktif edildi.
 • Üretim izleme tam ekranda % oranı gösterimi sağlandı.
 • Makine tanımlarına personel yetkilendirme özelliği eklendi.
 • Mrp II reçete tanımlarında formül tanımlanabilmesi sağlandı.

SERVİS YÖNETİMİ

 • Servis Fişi Durum Değişikliği(Personele),Servis Fişi İlk Kayıt ,Servis Randevu(İlk Kayıt) durumlarında otomatilk Mail/Sms gönderilebilmesi sağlandı.
 • Servis fişi içersinde yer alan marka seçim ekranına yeni marka tanımlanabilmesi için buton eklendi.
 • Servis kaydını açarken cari arama formunun otomatik gelmesi sağlandı.
 • Servis randevu raporuna, servis işlemlerinin işlem süresi toplamı eklendi.
 • Cari tanımlarında yer alan servis ürün bilgilerinin cari servis tanımlar listesinde görüntülenmesi sağlandı.
 • Servis fişi kopyalandığında seçeneğe bağlı olarak hareket satırlarınında aktarılması sağlandı.
 • Servis bakım sözleşmesi ekranında özel alan tanımlanabilmesi sağlandı.
 • Servis fişine 'Yeni satıra birden fazla hizmet ekle' butonu eklendi.
 • Servis personeline aynı gün ve aynı saatte randevu atanması durumunda uyarılması sağlandı.
 • Servis bakım sözleşmesinde cari kartına bağlı olan ürünlerin eklenmesi için çoklu seçim eklendi.

FİNANS YÖNETİMİ

 • Cari tanım yetkililer bölümü için zorunlu alan tanımlayabilme özelliği eklendi.
 • Cari otomatik yaşlandırma raporuna '' Dönemsel Yaşlandırma '' sistemi eklendi ve dönemlerin toplamının eklenmesi sağlandı.
 • Banka kredi kartı extrelerinde kredi kartı azami tutar veri alanı eklendi.
 • Genel Muhasebe transfer dosyası oluşturma işlemlerine TL işlemlerin döviz karşılıkları eklendi.
 • Cari tanımları üzerinde yer alan Raporlar kısmına ilgili CRM (Aktivite Raporu,Müşteri Destek Raporu,Proje ve Satış Takip Raporu,Müşteri Bazında En Çok Satılan Ürünler ve Müşteri Bazında Satılmayan Ürünler) kısayolu eklendi.
 • Cari tanımları üzerinde yer alan Raporlar kısmına ilgili Satın Alma ve Satış Yönetimi (Teklif Raporu(Hareketli),Sipariş Raporu(Hareketli),İrsaliye Raporu(Hareketli),Fatura Raporu(Hareketli) )kısayolu eklendi.
 • Cari dönemsel hareket raporuna ''Son işlemden geçen gün'' ve “Son İşlem Tarihi” alanları eklendi.
 • Cari yaşlandırma ve ayrınıtı hareket raporunda SMS gönderimi işleminde mail hesap bilgileri ( Yetkililer ve Departman mail adresi, Cari mail adresi ) seçilmesi sağlandı.
 • Çek - Senet işlemlerinde Asıl borçlu ve cari için sms gönderimi eklendi.
 • Banka Kredi kullanım raporuna toplam anapara, ödenen anapara, kalan anapara , anapara ödeme oranı ,ödenen faiz, kalan faiz ve faiz ödeme oranı bilgileri eklendi.
 • Cari hesaba işlenen irsaliyelerin faturalandırma işlemin de cari hareketinde irsaliye/fatura olarak görünmesi seçeneğe bağlandı.
 • Cari tanımlarına taglama (keywords) eklendi.
 • Teminat çek/senetleri için uyarıcı/hatırlatıcı sistemi eklendi.
 • Tahsilat işlemlerinden sonra cari bakiyesinin SMS olarak gönderilebilmesi sağlandı.
 • Kredi ödemelerinde genel muhasebe entegrasyonuna belge türü ve belge no işlemesi sağlandı.
 • Dönemsel hareket raporunun cari özel alan tanımlarına göre listelenebilmesi sağlandı.
 • Potansiyel carinin satış faturasında seçilmesi halinde otomatik olarak aktif cari olması sağlandı.
 • Cari tanım içersinden tahsilat yapılmak istendiğinde ilgili carinin taksit hareketi var ise uyarı verilmesi ilgili forma yönlendirilmesi sağlandı.
 • Vadesi ödenmeyen bakiyelerin kontrolüne tolerans gün sayısı eklendi.
 • Cari bazlı ek kesinti yapılabilmesi sağlandı.
 • Kredi işlemlerinde, kredi kullanım tablosunun excelden aktarımı sağlandı.
 • Tanımlanan ek işlem türlerinin taksit ödemelerinde görüntülenmesi sağlandı.
 • Taksit işlemlerine tablo özelleştirme eklendi.
 • Yeni cari tanımı eklendiğinde ayara bağlı varsayılan olarak grubu, ara grubu ve alt grubunun otomatik gelmesi sağlandı.
 • Cari yetkililer listesine Toplu sms ve Toplu mail atma özelliği eklendi.
 • Banka tanımlarında kullanılan kredi kartları için ayrı muhasebe hesap kodu belirtilmesi sağlandı.
 • Cari ticari ünvanı, adı ve soyadı alanlarının karakterler sayıları yükseltildi.

CRM

 • Aktivite kaydında mail olarak gönder kısmına firma yetkilileri eklendi.
 • CRM Aktivite kaydı karakter sayısı 3.000 karaktere çıkarıldı.
 • Müşteri destek kaydına destek süresi eklendi.
 • Müşteri destek kaydına dosya sistemi eklendi.
 • Anket kaydına cevaplara göre açıklama girilmesi sağlandı.
 • Anket kaydı yapılırken müşteri yetkilisinin seçimi sağlandı.
 • Proje ve Satış takip kaydına dosya sistemi eklendi.
 • Proje takip raporunda grid alanları üzerinde sıralama sağlandı.
 • Proje ve Satış takip raporunda ''Müşteri destek kayıtlarının'' gösterilmesi sağlandı.
 • CRM Aktivite kaydına özel alan tanımları oluşturulması sağlandı.
 • CRM Ajanda bölümünde aktivitelerin öncelik durumlarının gösterimi ve öncelik durumuna göre filtrelenebilmesi sağlandı.
 • Müşteri ilişkileri yönetimine Teklif durumlarına göre filtreleme eklendi.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi Proje ve Satış raporu ile kampanya raporuna fatura toplamları eklendi.

İTHALAT YÖNETİMİ

 • İthalat modülü eklendi. Bu sayede tüm ithalat dosyası işlemleri, stok millileştirme işlemleri, ithalat maliyetlerini stoklara yükleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi sağlandı.
 • İthalat Dosyası Listesi ve Stok Millileştirme Listesi'ne yazdırma özelliği eklendi.
 • Stok Millileştirme ve İthalat Dosyası kaydında yazdırma özelliği eklendi.
 • Stok millileştirme yaptıktan sonra stok alış fiyatlarının otomatik olarak alış faturasındaki gibi güncellenmesi sağlandı.
 • Stok millileştirme ekranına seri/lot girişi butonu eklendi.

DİĞER İŞLEMLER

 • Excel’den stok transfer işlemlerinde ek barkodlar alanına ilk 5 barkodun aktarılabilmesi sağlandı.
 • Excel'den cari tanımları kredi limitlerinin aktarılması sağlandı.
 • Excel'den hizmet tanımlarının aktarılabilmesi sağlandı.
 • Excel veri aktarımında cari yetkililerinin aktarılması sağlandı

E-FATURA / E-ARŞİV

 • E-Fatura / E- Arşiv gönderimi için ''Seri No'' bilgilerinin aktarılabilmesi sağlandı.
 • E-Fatura / E- Arşiv gönderimi için satır bazlı hareket açıklamalarının opsiyonel alanlara eklenmesi sağlandı.
 • E-Fatura ayarları opsiyonel alanlara stok tablosundaki alanların eklenebilmesi sağlandı.
 • Cari tanımı adres kayıtlarına E-Fatura için Posta Kutusu eklendi.
 • E-Fatura sistemine ihracat sistemi eklendi. * Yolcu beraber eklendi.(E-Fatura için kullanılmaktadır.)
 • E-Fatura ihracat hareket alanına yeni kap cinsleri eklendi.
 • E-Fatura gönderimlerinde cari son bakiyesinin gönderilmesi sağlandı.
 • E-Fatura SGK gönderimi eklendi.
 • Program üzerinden gönderim sağlanan faturalarınızın PDF dosyalarını gönderilmiş e-Faturalar kısmından toplu şekilde yazdırma işlemi sağlandı.
 • E-fatura gelen kutusu ekranına cari ticari ünvanı , vergi numarası ve fatura numarasına göre filtreleme özelliği eklendi.
 • İhracat e-Fatura işleminde Teslim şartı, Kabın cinsi, Teslim ve Ödeme ülkesi, Ödeme ilçesi ve Taşıma şekli bilgilerinin bütün satırlara aktarılması sağlandı.
 • E-Fatura ve E-Arşiv faturalarında ürünlerin seri/lot numarası ile son kullanma tarihi bilgilerinin gösterilebilmesi sağlandı.
 • E-Defter kullanımında kapalı fatura işlemlerinde fiş hareketine belge türünü işlemesi sağlandı.
 • E-Defter kullanıcıları için cari hareket işlem türüne göre sabit belge türü belirlenebilmesi sağlandı.
 • E-Arşiv gönderimlerinde ERP tarafından verilen ilk fatura numarasının veri tabanında saklanması sağlandı.

WOLVOX 8 İLE KULLANILABİLEN MODÜLLER

 • E-Fatura/E-Arşiv
 • E-Defter
 • Beyanname
 • Demirbaş
 • İnsan Kaynakları
 • Genel Muhasebe
 • MRP II
 • Yazarkasa-Pos

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var ?

Müşteri hizmetleri ekibimiz sizin için burada!

Bizimle İletişime geçin
faq