KOD: A610

Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri

WOLVOX PROGRAMLARINDA TÜM RAPORLAR İÇİN KULLANIMDAKİ ORTAK ÖZELLİKLER

           Wolvox programları genelindeki tüm raporların kullanımında ortak olan bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıda belirtilmiştir.

 

Kriter Sayfaları:

                   Rapor pencerelerinde sol kısımda, alınacak rapor için kriterlerin girilebileceği sayfalar ve alanlar bulunmaktadır. Bu kısımdaki sayfaların açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Hareket Bu sayfada, raporda gösterilecek bilgilerin süzme işlemine tabi tutularak raporlanması istendiğinde kriter olarak girilebilecek alanlar bulunmaktadır. Hesap bilgilerinin gösterileceği bir raporda raporlanacak hesaba ait; Bilg.Kodu, Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Evrak No vb. alanlar bulunmaktadır. Bu alanların birine ya da birkaçına kriter girildiğinde rapor bu kriterlere göre filtrelenecektir. Klavyedeki eşdeğeri: Alt + H
Aralıklar Bu sayfada, alınacak rapor için belli aralık kriterleri girilebilmektedir. Rapor, kriter alanında ilk ve ikinci kutulara girilen aralıkta bulunan kayıtları (ilk ve ikinci kutulardaki değerlere uyanlar dahil) filtreleyecektir. Hesap bilgilerinin gösterileceği bir raporda Evrak Tarihi vb. alanlar bulunmaktadır. Bu alanlara başlangıç ve bitiş tarihleri girildiğinde rapor bu kriterlere uyan tarih aralığındaki kayıtlara göre filtrelenecektir. Klavyedeki eşdeğeri: Alt + R
Sıralama Bu sayfada, raporda listelenecek kayıtların belirtilecek kriterlere göre sıralı olarak gösterilmesi için alanlar bulunmaktadır.  Bu sayfada seçilecek sıralama kriterlerinin öncelik sırasına göre listelenen kayıtlar sıralı şekilde gösterilecektir. Kriter alanlarının sağındaki “Ters” kutusu işaretlendiğinde kayıtlar, ilgili kritere göre tersten sıralı gösterilecektir. Klavyedeki eşdeğeri: Alt + S

 

                   Rapor pencerelerinde sol alt kısımda bulunan butonların işlevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Filtrele Raporun görüntülenebilmesi için bu butona tıklanması gerekmektedir. Bu butona tıklandığında kriter alanlarında belirtilmiş değerlere göre rapor sağdaki grid tablo kısmında listelenecektir. Klavyedeki eşdeğeri: F2
Temizle Bu butona tıklandığında, tüm kriter alanlarına girilmiş olan değerler silinerek  kriterler varsayılan değerlerine döndürülecektir. Klavyedeki eşdeğeri: F3

 

Üst Butonlar:

                  Rapor pencerelerinde sağ üst kısımda bulunan butonların işlevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Hareketi Aç Bu butona tıklandığında grid tablo kısmında seçili olan satıra ait kayıt penceresi açılacaktır. Klavyedeki eşdeğeri: Enter
Yazdır Bu butona tıklandığında açılan menüden yazdırma ya da önizleme işlemi yapılabilir. Rapor e-mail olarak gönderilebilir, şablon tasarımı açılarak düzenlenebilir, yazdırılacak yazıcı seçilerek ayar sabitlenebilir. Klavyedeki eşdeğeri: F4
Kısayollar Bu butona tıklandığında açılan pencerede raporda kullanılabilecek klavye kısayolları görülebilir ve özelleştirilebilir. 
Kapat Bu butona tıklandığında rapor penceresi kapatılabilir. Klavyedeki eşdeğeri: Esc

 

Sağ Tuş Menüsü:

              Raporlarda grid tablo satırlarının üzerine sağ tuşuyla tıklandığında açılan menüden çeşitli işlemler yapmak mümkündür. Bu işlemler için seçenekler aşağıdaki tabloda anlatılmıştır.

Özelleştir Bu seçeneğe tıklandığında açılan “Tablo Özelleştirme” penceresinden raporda yer alan sütunların görünürlük durumu, sıralaması, rengi ve fontu ayarlanabilir. Grid tablodaki sütunların genişliğini arttırmak ya da azaltmak için fare imleci sütun başlıklarının sağ kenarına getirilip sürükle bırak yöntemiyle sağa ya da sola kaydırılabilir. Rapor satırları, yatay kaydırma çubuğu kullanılarak sağa kaydırıldığında sol kısımda sabit kalması istenen sütunların sayısı “Sabit Sütun Sayısı” alanında belirtilebilir. Bu pencerede yapılan ayarların kalıcı olması için yine sağ tuş "Tablo Yerleşimi" alt menüsünde yer alan "Tablo Yerleşimini Kaydet" seçeneğine tıklanmalıdır. Herhangi bir nedenle bozulan tablo yerleşiminin kayıtlı durumuna döndürülmesi için "Kayıtlı Tablo Yerleşimini Yükle" seçeneğine tıklanmalıdır. Tablo yerleşiminin varsayılan durumuna döndürülmesi için "Orjinal Tablo Yerleşimini Yükle" seçeneğine tıklanabilir.
Aktar

Bu kısımda, filtrelenmiş olan rapor, çeşitli biçimlerde dışarıya aktarılabilmektedir. Fare imleci, bu seçeneğin üzerine getirildiğinde açılan alt menüdeki seçeneklerin işlevleri şu şekildedir:

Excel'e Aktar: Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan rapor, basit biçiminde Microsoft Excel programına aktarılacaktır.

Open Office Aktar: Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan rapor, Open Office Calc programına aktarılacaktır.

Excel'e Formatlı Aktar: Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan rapor, ekranda göründüğü biçiminde Microsoft Excel programına aktarılacaktır.

HTML'ye Aktar: Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan rapor, HTML belgesine aktarılıp ilişkili tarayıcı programda açılarak görüntülenecektir.

XML'e Aktar: Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan rapor, XML belgesine aktarılıp ilişkili uygulama programında açılarak görüntülenecektir.

Grafik Raporu

Bu kısımda, filtrelenmiş olan rapordaki veriler kullanılarak grafiksel görünümde rapor oluşturulabilmektedir. Bu kısmın kullanılabilmesi için öncelikle grafik raporu tanımı yapılmalıdır. Fare imleci, bu seçeneğin üzerine getirildiğinde açılan alt menüdeki seçeneklerin işlevleri şu şekildedir:

Yeni Grafik Raporu Ekle: Bu seçeneğe tıklanarak yeni bir grafik raporu tanımlanabilir. Bu seçeneğe tıklandığında açılan pencerede alttaki “Kayıt Ekle” butonuna tıklanıp tanımlanacak raporun adı yazılarak veri alanları seçilebilir. 

Grafik Raporu Önizleme: Bu seçeneğe tıklanarak tanımlı olan grafik raporlarından seçim yapılıp rapor görüntülenebilir. 

Kayıtlı Grafik Raporu Tasarla: Bu seçeneğe tıklanarak tanımlı olan grafik raporlarında düzenleme yapılabilir. 

Grafik Raporu Sil: Bu seçeneğe tıklanarak tanımlı olan grafik raporları silinebilir. 

Seçili Çıktı Bu seçeneğe tıklandığında açılan pencerede, rapordaki mevcut alanlardan, istenilen alanlar seçilerek rapor önizleme yapılabilir ya da yazıcı çıktısı alınabilir. Önizlemede yer alacak olan alanların uzunlukları, veritabanında belirlenmiş olan uzunluklarda görünecektir.
Tam Ekran Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan raporun grid tablo kısmı, tam ekran olarak görünecektir. Sol alttaki “Otomatik yenileme süresi” alanına bir değer girildiğinde program o süre sonunda ekrandaki bilgileri yeniden filtreleyecektir. Sağ alttaki + ve butonlarına tıklanarak satırlar büyültülebilir ya da küçültülebilir.

 

Filtre Özelleştirme:

               Kriter alanlarında belirtilen kriterlere göre daha esnek şekilde raporlama yapılabilmesi amacıyla filtre özelleştirme işlemi yapılabilmektedir. Bu işlem, kriter alanlarına girilen değerlerin karşılaştırma koşullarında farklılık oluşturarak istenilen bilgilere daha kolay erişim imkanı sunmaktadır. Bu işlem için klavye imleci ilgili kriter alanında iken klavyeden (F7) tuşuna basılmalıdır. Bu tuşa basıldığında “Filtre Düzenleme” penceresi açılacaktır.

 

              Bu pencerede “Karşılaştırma” listesinden istenilen seçenek seçilerek  (Tamam) butonuna tıklanmalıdır. Program, etkin kriter alanına yazılan kriteri bu listeden seçilen koşula göre değerlendirecektir. Bu listedeki seçeneklerin anlamları aşağıdaki listede belirtilmiştir:

 

= Metin ve sayısal alanlarda, belirtilen kritere birebir eşit olan kayıtları filtreler.
< Sayısal alanlarda, belirtilen kriterden küçük olan kayıtları filtreler.
> Sayısal alanlarda, belirtilen kriterden büyük olan kayıtları filtreler.
<> Metin ve sayısal alanlarda, belirtilen kriterden farklı olan kayıtları filtreler.
<= Sayısal alanlarda, belirtilen kriterden küçük ve eşit olan kayıtları filtreler.
>= Sayısal alanlarda, belirtilen kriterden büyük ve eşit olan kayıtları filtreler.
LIKE % Metin alanlarda, belirtilen kriter ile başlayan kayıtları filtreler.
NOT LIKE % Metin alanlarda, belirtilen kriter ile başlamayan kayıtları filtreler.
LIKE %% Metin alanlarda, belirtilen kriter, herhangi bir konumunda (başında, içerisinde ya da sonunda) yer alan kayıtları filtreler.
NOT LIKE %% Metin alanlarda, belirtilen kriter, herhangi bir konumunda yer almayan kayıtları filtreler.
IS NULL Metin ve sayısal alanlarda, belirtilen alana, herhangi bir değer girilmemiş (boş) kayıtları filtreler.
IS NOT NULL Metin ve sayısal alanlarda, belirtilen alana, herhangi bir değer girilmiş (boş olmayan) kayıtları filtreler.
NULL AND EMPTY Metin alanlarda, belirtilen alana herhangi bir değer girilmemiş ve içeriği silinmiş kayıtları filtreler.
NULL AND ZERO Sayısal alanlarda, belirtilen alanı, değer içermeyen ve sıfır olan kayıtları filtreler.

 

          “Ayıraç” alanından seçilen karakter ( , = - * . ), birden fazla kriter girilmesi durumunda her bir kriteri ayırmak amacıyla aralarına eklenebilir. Filtreleme işleminde sorun olmaması için bu karakterlerin ilgili alan içeriğindeki değerde kullanılmamış olması gereklidir.

 

             “Joker Karakter Sistemi”, veri alanlarında özellikle de noktalı Türkçe harflerin (ç,ğ,i,ö,ş,ü) kullanıldığı durumlarda aynı harflerin kayıtlarda noktasız da yazılmış (c,g,ı,o,s,u) olabilmesi  ihtimaline karşılık filtrelemelerde istenilen sonuçlara ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Çalışma şekli konusunda detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

Filtreleme Seçeneklerini Kaydetme:

                 Sık alınan raporlara girilen kriterlerin her raporlama esnasında tekrar yazılmasını önlemek amacıyla girilen kriterler kaydedilebilir ve sonraki bir zamanda tekrar bu kriterlere göre rapor alınabilir. Kriterleri kaydetmek için kriter değerleri ilgili alanlara girildikten sonra rapor penceresinin sağ alt köşesindeki "Filtreleme seçenekleri" butonuna tıklanıp "Filtreleme kriterlerini kaydet" kısmından "Yeni kriter" seçeneğine tıklanmalıdır. Açılan pencerede kritere bir ad verilerek  “Tamam” butonuna tıklanmalıdır. Sonraki bir zamanda rapor penceresine girilip yine aynı kısımdaki "Filtreleme kriteri yükle" seçeneğinden ilgili kayıta tıklanarak kriterler çağrılabilir. Tarih alanlarında günün tarihini kaydetmek için, 11.11.1111 şeklinde giriş yapılmalıdır. Kaydedilmiş kriter kaydını silmek için yine aynı kısımdaki "Filtreleme kriteri sil" seçeneği kullanılabilir. 

 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var ?

Müşteri hizmetleri ekibimiz sizin için burada!

Bizimle İletişime geçin
faq