KOD: A3151

Mobil Server 8.07.01 / Mobil Satış(Android) 8.05.01

*Çek/Senet kayıt işlemlerinden sonra açıklama alanı getirimi sağlanmıştır. 

*Mobil serverde birden fazla plasiyer için şirket kayıt işlemlerinde birden fazla pazalamacı için sayaç seçimi düzenlenmiştir.

*E-fatura ve e-arşiv mükellef müşterileri için Mobil Satış (Android) de kullanım ayarı getirilmiştir.

*Müşteri ve bakiyeler listesinde il/ilçe gösterimi sağlanmıştır.

*Mobil Satış (Android) üzerinden bilgi bankasına yönlendirilmesi için link.

*Mobil Satış (Android) de share özelliği eklenmiştir. Bu özellikde pdf aktarımı, maile aktarımı , birçok uygulamaya aktarımı sağlanmıştır. Mobil printer tarafında yazdır komutuyla ekrana gelmektedir. 

*Kullanılabilir miktarı gönderde stoğun sıfır olanların gönderimi engellenmesi ve minimum stoğun 1 olan stokların gönderimi sağlanmıştır.

*Mobil Satış (Android)de depo transfer raporu gösterimi sağlanmıştır.

*Mobil Satış (Android)de yeni cari tanımı yapılırken  ülke/il/ilçe seçimlerinde açılır menü yapılmıştır.

*Mobil Satış (Android)de kendi carilerini gör ayarı aktif olduğu zaman pasif carilerin gelmesi engellenmesi sağlanmıştır.

*Mobil Satış (Android)de yeni stok tanımı yapılırken yazarkasa departmanı seçimi eklenmiştir.

*Cari tahsilat girişinde dekont işlem türü eklenmiştir.

*Cari tediye girişinde dekont işlem türü eklenmiştir.

*Mobil Satış (Android)de çek/senet kaydı tamamlandığı zaman bordro numara alanı eklenmiştir.

*Mobil Satış (Android)de "Satır Bakiyeli Cari Hareket(Eski)" formunda yazdırma özelliği eklenmiştir.

*Mobil Satış (Android)de Otomatik veri gönderiminde saat ve tarih bilgisinin eklenmesi.

*Mobil server da eski kayıtlı faturaların gönderimi sağlandığı zaman pazarlamacının kendi satışları olmayan satışların görmesi engellendi.

*Sipariş formunda hizmet kartlarının siparişe eklenmesi sağlanmıştır. 

*Fatura formunda hizmet kartlarının siparişe eklenmesi sağlanmıştır. 

*İrsaliye formunda hizmet kartlarının siparişe eklenmesi sağlanmıştır.

*İrsaliye formunda irsaliye tipi seçimi gelmesi sağlanmıştır.

*Mobil Satış (Android)de cari tahsilatın silme yetkisi getirilmiştir.

*Siparişler (Eski) formunda "Belge onay durumu - Onay durumu" alanları kriter olarak eklenmiştir.

*Mobil server otomatik veri gönderimi alanı sağlanmıştır. Merkez de veriyi hazırlayarak mobil satış tarafında hızlı bir şekilde çekilmesi sağlanmıştır. 

*Mobil server de otomatik periyot ile gönderimi ayarı sağlanmıştır. 

*Mobil Satış (Android)de stok tanımlar listesinde ürün detayına giriş gösterimi sağlanmıştır.

*Mobil Satış (Android)de satır bakiyeli ve cari hareketler (Eski) formunda alt bölümde cari borç ve alacak bakiye gösterimi sağlanmıştır.

*Mobil server de özel kodu ve not alanının mobil server da tasarıma gelmesi sağlanmıştır.

*Mobil Satış (Android)de fiyat gör ekranında 1-2-3-4 fiyatlarının gösterimi sağlanmıştır.

*Mobil printer de yazdırma ekranında miktar girişi sağlanmıştır.

 

 

 

 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var ?

Müşteri hizmetleri ekibimiz sizin için burada!

Bizimle İletişime geçin
faq