KOD: A2998

Wolvox Genel Muhasebe 8.04.01 Sürüm Notları

1. "Form Script" özelliği eklendi. Bu sayede kod yazılarak programa özellik ekleme ya da programın işleyişine ek düzenlemeler yapılabilmesi sağlandı.

2. "Özel Rapor" özelliği eklendi. Bu sayede SQL ya da script olarak olarak yazılan kodlar ile programda mevcut olmayan bir raporun oluşturularak kullanılabilmesi sağlandı.

3. Kullanıcıların kayıtlar üzerinde yapabilecekleri değiştirme işlemlerinin takibi için "Veri Değişim Log" özelliği eklendi.

4. Dönem Sonu işlemlerinin tek pencereden yapılabilmesi sağlandı.

5. Dönem Sonu * Hesapların Yansıtılması kısmında yansıtılacak hedef hesapların yansıtma hesabı tanımlama esnasında otomatik tanımlanabilmesi ve yansıtılacak hedef hesapların varsayılan yansıtma tablosu aktarıldığında otomatik tanımlanması sağlandı. (Bu işlem için Genel Ayarlar kısmındaki "Yansıtma ve Kapatma Hesap Kodları Otomatik Oluşturulsun" kutusu işaretli olmalıdır.)

6. "Tahsil Fişi" girişlerinde ayara bağlı olarak aynı fiş numarasının kullanılabilmesi sağlandı.

7. Z Raporu Girişi kısmından oluşan fişler için evrak numaralarının otomatik verilebilmesi sağlandı.

8. Z Raporu İşlemleri kısmına Z Raporu Tanımı kısayolu eklendi.

9.  Z Raporu Girişi kısmında "Evrak No" bilgisinin 30 karaktere kadar girilebilmesi sağlandı.

10. Mizan raporlarında döviz toplamlarının KPB toplamlar ile yanyana görülebilmesi sağlandı.

11. "Kapanış Fişi Oluşturma" kısmında aynı hesaba ait KPB ve döviz toplamlarının tek satırda gösterilmesi sağlandı.

12. "KDV Tahakkuku" kısmındaki "Açıklama" alanına ilgili ay bilgisinin otomatik eklenmesi sağlandı.

13. "İndirilecek KDV Listesi" ve "Hesaplanan KDV Listesi" raporlarına "Şube Kodu" kriteri eklendi.

14. "Fiş Hareketleri" raporunda hesap kodu aralığına göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

15. "Eski Fişler" kısmında "Tüm Fişleri Sil" butonu ile silinen kayıtlarda "Değiştiren" ve "Değiştirme Tarihi" bilgilerinin görülebilmesi sağlandı.

16. "Eski Fişler" kısmında silinen kayıt olarak filtrelenmiş olan tüm fişlerin tek seferde silinebilmesi sağlandı.

17. "Eski Fişler" kısmında fiş ayrıntılarını gösteren bölmede "Firma Adı" bilgisinin de gösterilmesi sağlandı.

18. "Eski Fişler" kısmında fiş bakiyesi veren fişlerin verdiği bakiye türüne göre tespiti için "Borç Bakiye" ve "Alacak Bakiye" sütunları eklendi.

19. Fiş girişi esnasında tanımlanan hesap kodlarının geçerliliği için kontrol sistemi eklendi.

20. "Fiş Birleştirme" kısmında aynı hesap koduna ait hareketlerin oluşacak fişte birleştirilebilmesi için seçenek eklendi.

21. "Fiş Birleştirme" kısmında tek fiş içerisindeki hareketlerin gruplanabilmesi sağlandı.

22. "Fiş Birleştirme" sonucu oluşan fişin "Açıklama" alanında ilgili şube kodunun gösterilmesi sağlandı.

23. "Banka Ekstre Aktarımı" kısmındaki "Excel Aktarım" kısmında "Karşı Hesap Kodu" değerinin diğer satırlara kopyalanabilmesi sağlandı ve seçili satırı silmek için klavye kısayolu eklendi.

24. "Kira Tanımları" kısmında yapılan "Ödeme Bilgilerini Otomatik Oluştur" işlemi sonucu kira tanımındaki "Açıklama" bilgisinin ödeme bilgilerindeki "Açıklama" alanına otomatik aktarılması sağlandı.

25. E-Defter kullanılan şirketlerde tek fişe birden fazla ödeme türü girilebilmesi sağlandı.

26. Güncellenen KDV Tevkifat oranlarının fiş detay bilgileri kısmında kullanılabilmesi sağlandı.

27. E-Defter kullanılan şirketlerde fiş parçalama işleminde fiş hareketindeki "Belge Tarihi" bilgisinin kaynak fişteki biçimiyle kalması sağlandı. 

 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var ?

Müşteri hizmetleri ekibimiz sizin için burada!

Bizimle İletişime geçin
faq